Om Teori & praksis

Teori & praksis har som målsetning å presentere kritiske undersøkelser av teoridannelse og praksis i feltet drama. Analysene vil utvikles i dialog med nyere og sentrale tekster i feltet teatervitenskap. Ansvarlig utgiver, Trond Solberg, er master i teatervitenskap, utdannet ved Universitetet i Oslo.
Teori & praksis vil publisere artikler etter hvert som tekstene blir ferdigstilt. Alt materiale som publiseres innen samme år utgjøre samme vol., hvor 2012 er vol. 1.

Sist publiserte artikkel »

Vol. 1 2012 Del I »

Vol. 1 2012 Del II »